تبلیغات
سردفتران

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 2 مرداد 1393
ارسال توسط حبیب اله رضائی

پاسخ به جناب آقای طباطبائی :

تا دلی آتش نگیرد آهی بر نخیزد / رند عالم سوز را با مصلحت بینی چکار...

با سلام و ادای ارادت ویژه و مجدد خدمت آن بزرگ عزیز گرامی عارضم : از صراحت قلم وکلام خویش ، گر جای پوزش است حقیر راشما والامقام همکار عفو فرمائید... ، اما پندارم این است که اینجا می توان گفت : که دقیقا" دراین برهه از زمان، به مانند مسائل مبتلا به ثبت آنی که گفته ها بسیار گفته شد و خواهد شد ، نسبت به انتخابات  کانون ... این  استان  نیزکه از اهم موضوعات پیش آمده است و نتایج عاجل پیش روی آن حکایت ها خواهد داشت، گفتنی ها را آنا" باید گفت ، هر چند  جنگ نیست  ولی ، جنگ اول به ز صلح ... این روزها حوصله کنار آمدن و شکیبائی وتحمل ندارم...

عزیز گرانقدر، عمده آمدنم وویژه سخنم با برخی از منتخبین برترین آراء ها ، آنچنانکه برشمرده ام وبا برپاکنندگان عامد چنین انتخاباتی که از فضای مه آلودفرصت و سود ناپاک جسته اند وهمچنین با کسانی  است که به آنان  ناروا ظلم  شده است ، که النهایه آنان چنین فضائی را بر پا  نمودند !.اینجانبان که کنون آمده ایم  مسئول  التهاب آفرینان دیروزو امروز نیستیم !

 عزیز گرانقدر گر ، نکته ناسنجیده گفته ام دلبرا معذور دار       عشوه فرمای تا طبعم را موزون کنم

دوست بزرگوار ، باید عرض نمایم بیان برخی از حقایق مهم گاها" فضا را غیر غنی نمی سازدبلکه بلعکس موجب شفافیت ورشد و اعتلاست .

 بزرگ مرد ، سوی من لب چه می گزی که مگو        لب لعلی گزیده ام که مپرس

بی تو(بدون وحدت وهمدلی وهمسوئی واتحادو...) در کلبه گدائی خویش        (سالیان سال) رنج هائی کشیده ام که مپرس

وتولد این وبلاگ آنچنانکه ابتدا گفته ام  وگفته اند بعبارتی تولد صراحتی غیر قابل انتظار می بود نه تولد تنش وتفرق ومسامحه واغماض و...  که البته با فراوانی مشغله ای که دارم و... گویا بودنش با  صراحت کلام وقلم این حقیر دیر نپاید ، لذا دوستان خود به سانسور وتفسیر دلسوزانه آن بپردازند. آنچه از انتخابات گفته شد تذکروهشدار امروزین بوده و نهیبی برای آینده جهت جلوگیری از تعلل وکاستی های پیش رو ،علی ایحال با سهل انگاران کاری نیست یا اندک  کاریست ، اماعامدان خود می دانسته اند ودانند چه کرده اند !

همکار ارجمند ودلسوزم ، باغبان را پنج روزی صحبت گل بایدش ... پس ازآن که گفته ها نا گفته ماند وپرده برافتد نه کانون به مفهوم واقعی ، ماند ونه عامدان به صرافت اعمال خود پی خواهند برد ونه فضا را بدون دیدبان خواهند دید، مع الوصف  بناگریر واقتضاء  و بنا به حسن وظیفه آن مطالب اداء شد . به هر حال ودر نهایت از تذکر دوستانه آن سرور گرامی سپاسگزارم .   دوستدارتانارسال توسط حبیب اله رضائی

 بنام خداوند خرد وتغییر وتدبیر

« اطـــــــــــــلاعـــــــــــــــات همــــــــــــه چیــــــــــــز اســـــــــــت »

ضمن سپاس وتقدیر از تبریک همکاران ودوستداران گرامی خصوصا" همکار ودوست گرامی جناب آقای موسوی گرمستانی مدیر محترم وبلاگ دانشنامه سردفتران که مشوق ومدیراینجانب در شکل گیری این وبلاگ می باشند واینجانب را علیرغم مشغله فراوان ، درکوره راهی که هرازگاهی گذرگاه قلم صریح حقیر است قرار دادند ، باشد که در این مسلخ پا بر جا و پروقت باشم.

وباسپاس وتشکرازتمامی دوستداران اهل اطلاعات و قلم ، که پیشاپیش چرخش وحرکت قلم اینجانب ، نظرگاه وتبریک خویش را بدون هرگونه  آشنائی وگرایش وبی طرفانه وبه احترام رسالت آوای قلم ، شعف خویش را از تولد وبلاگی دیگر ابراز نمودند باشد که در این راه مایه سرافراز و درخور توجه دوستان باشم.  

 وبا سلام وارادت وافر،خدمت تمامی همکاران ودوستداران اهل اطلاعات ، قلم ، اتحاد ، انتقاد و پیشنهاد ،که در این راه ودراین برهه زمانی عاجل (ظهورثبت آنی وانتخابات کانون این استان) هماره ، همراه اینجانب می باشند ، چرا که هم امروز ، علت اهم آمدنم نیز  فراز دوگانه فوق است .

دوستان گرامی به مقاله مهم امروز اینجانب دقت ویژه فرمائید.                 با تجدید احترام فقیرشماارسال توسط حبیب اله رضائی
بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 18 مهر 1392


ارسال توسط حبیب اله رضائی
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

موبایل

فال حافظ

دانلود

خرید اینترنتی